Zwrot podatku z niemiec

zwrot podatku

Zwrot podatku Niemcy – Jak wybrać formę opodatkowania?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec niezbędne jest posiadanie niemieckiej karty podatkowej, której zgodność jest zaświadczona przez pracodawcę. W ramach niemieckiego prawa podatkowego pracownik uzyskuje dochód przez cały rok. Oznacza to, że nawet w przypadku przepracowania tylko kilku miesięcy możemy otrzymać zwrot podatku za cały rok. Niemiecki system podatkowy jest skomplikowany. Polscy pracownicy w Niemczech na podstawie umowy chroniącej przed podwójnym opodatkowaniem mogą rozliczać się tylko w jednym z krajów.  Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych są w przedziale od 15% do 45%. Podatek ten wzrasta progresywnie razem z wysokością zarobków. Natomiast kwota wolna od podatku do 7.663 euro. Zarobki do 52.151 obowiązuje 15% próg podatkowy. Jeżeli zarabiamy od 52.152 euro, wtedy zapłacimy aż 42% podatku.  Dla zarobków powyżej 250.000 euro próg podatkowy to 45%. Jednakże obliczenie wysokości podatku jest bardziej skomplikowane. Wykorzystywane są w tym celu specjalne programy oraz tabele podatkowe. Na niemieckich stronach internetowych można znaleźć kalkulatory pomagające w obliczeniu należnego podatku.  Podczas opłaty podatku od od dochodu osobistego należy również uwzględnić status matrymonialny oraz posiadane potomstwo. W zależności od sytuacji, dostępne jest sześć różnych formularzy podatkowych. Wszyscy pracownicy w Niemczech są zobowiązani do opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. Istnieje kilka rodzajów składek: ubezpieczenie pielęgniarskie w wysokości 1,7% zapewniające opiekę pielęgniarską jeżeli zajdzie taka potrzeba, program emerytalny w wysokości 19,5% od dochodu brutto oraz ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w wysokości 6,5% od wynagrodzenia brutto i jest opłacany po połowie przez pracownika oraz pracodawcę.  Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku własnej działalności gospodarczej opodatkowana kwota to wynagrodzenie minus wszelkie wydatki związane z prowadzeniem danej działalności. Dodatkowo obywatele zobowiązani są do opłaty podatku kościelnego, jeżeli zadeklarowali wyznawanie jakiejkolwiek religii. Wysokość tego podatku  to od 7% do 9% w zależności od regulacji prawnych danego regionu. Kolejnym opłatą jest podatek dochodowy od osób prawnych. Wysokość podatku dla firm to 25%, a kwota wolna od podatku wynosi 3.835 euro. Następnym podatkiem jest podatek handlowy, pobierany od przychodów danej firmy. Jego wysokość zależy od danego regionu oraz rodzaju działalności gospodarczej. Wysokość podatku handlowego to z reguły 18-20%. Istnieje również podatek od wartości dodanej, który jest pobierany od dóbr konsumenckich. Podatek od wartości dodanej to 19% dla większości produktów.  Dla niektórych dóbr, takich jak żywność czy książki wynosi on 7%.  Rezydenci na terenie Niemiec zapłacą jedynie podatek od dochodów uzyskanych na terenie kraju na podstawie takich samych zasad, jakie obowiązują obywateli niemieckich. Dodatkowo obcokrajowcy pracujący legalnie na terenie Niemiec mają obowiązek opłaty składek ubezpieczeń społecznych. Również działalność gospodarcza na terenie Niemiec polega opodatkowaniu tak samo jak firmy niemieckie.  Dokumenty w celu odzyskania podatku można składać w ciągu całego roku. Dodatkowo o zwrot podatku możemy ubiegać się aż do czterech lat wstecz. Czas oczekiwania na zwrot podatku jest zależny od tego czy dokumenty zostały wypełnione poprawne oraz wszystkie odpowiednie formularze załączone.

Zwrot podatku

Zwrot podatku z Niemiec można uzyskać nawet do 4 lat wstecz, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie ma co czekać! Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, najlepiej kliknij na powyższy link. Profesjonalny przedstawiciel zdobędzie dla Ciebie wymagane dokumenty (jeśli ich nie posiadasz), wypełni formularze podatkowe, dostarczy je do niemieckiego urzędu i pozostanie z nim w kontakcie w celu kontrolowania i przyspieszania procesu zwrot podatku, a także odpowie na zapytania urzędników, jeśli takowe się pojawią. Odzyskaj swoje pieniądze szybko i bez problemu.